Breakfast Menu at Almara House Galway

Our breakfasts are prepared to order each morning and offer many wonderful and healthy choices. The following is a selection of what we offer...
 
 • Selection of Cereals, Juices & Mineral Water
 • Yoghurts
 • Strawberry Sundae with Fromage Frais
 • Smoothies (If you want a real energy booster!)
 • Breakfast Fruit Kebabs with a Yoghurt dip
 • Creamed Porridge served with a dash of Baileys, Drambuie or Honey
 • Crepes
 • Toasties
 • Omelettes
 • The Ultimate Sausage Sandwich
 • Almara House Breakfast Special
 • Selection of Cheese
 • Mushroom Hollandaise Tartlets
 • Open Breakfast Sandwich
 
We also offer a selection of Fruit Infused Teas, Herbal Teas, Green Tea selection,
Earl Grey & Darjeeling. Coffee, Cappuccino & Hot Chocolate.

Liên Hệ

Địa chỉ

2 Merlin Gate
Galway City
Co Galway
Ireland

Điện Thoại

0851079202

Email

almaraguesthouse@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

0851079202

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách