Location of Almara House Galway

Approaching from South or East Dublin or Shannon, at the Martin roundabout, take the first exit onto the R338 (signposted Galway City East). Continue through 3 sets of traffic lights, after 3rd set of lights, drive for 1 minute and we are located on the left just after Merlin Stores shop.
 
GPS Co-ordinates: N53.27617 W009.00488
 
 
Distances From Major Cities/Airports
Belfast 290km
Limerick 85km
Cork 190km
Galway Airport 3km
Shannon Airport 75km
Knock Airport 75km
Dublin Airport 215km
 

Liên Hệ

Địa chỉ

2 Merlin Gate
Galway City
Co Galway
Ireland

Điện Thoại

0851079202

Email

almaraguesthouse@gmail.com

Gọi Chúng Tôi

0851079202

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách